CRMCamilla Randrup Møhl
Praktikant

Direkte: 44227873
Mail: crm@knas.dk

David Dyhrberg Damhus
Byg diplomingeniør

Direkte: 44227870
Mail: dd@knas.dk

Flemming Hagen
Direktør, medindehaver
Teknikumingeniør

Mobil: 40586727
Direkte: 49187605
Mail: fh@knas.dk

Heidi Helene Metzchen
Piccoline

Henning Nielsen
Afdelingsleder for installationer
Ingeniør, vvs-tekniker

Mobil: 40574224
Direkte: 49187611
Mail: hn@knas.dk

Jackie Nissen Carlsson
Ingeniør, maskinmester

Mobil: 71968958
Direkte: 49187603
Mail: jc@knas.dk

Jes Niemeier
Teknisk designer

Direkte: 49187607
Mail: jn@knas.dk

Klaus Nielsen
Akademiingeniør

Mobil: 40536006
Direkte: 49187613
Mail: kn@knas.dk

Line Roikjær
Civilingeniør

Mobil: 71963899
Direkte: 49187618
Mail: lro@knas.dk

Lisbeth Andersen
Civilingeniør

Direkte: 49187612
Mail: la@knas.dk

Liv Rosenmai
Byg diplomingeniør

Direkte: 49187606
Mail: lr@knas.dk

Micho Temizsoy
Afdelingsleder for konstruktioner
Medindehaver, byg diplomingeniør

Mobil: 26222156
Direkte: 49187610
Mail: mmt@knas.dk

Niels Bo Krusell
Anerkendt statiker, akademiingeniør

Niklas Freiberg Nissen
Ingeniør, bygningskonstruktør

Direkte: 44227871
Mail: nfn@knas.dk

Nina Westgard Hansen
Teknisk designer

Mobil: 60704673
Direkte: 44227872
Mail: nwh@knas.dk

Ole Ingvor Olsen
Ingeniør, bygningskonstruktør

Preben Møller
Stærkstrømsingeniør

Mobil: 40959449
Direkte: 49187615
Mail: prm@knas.dk

Rasmus Kolbjørn Nielsen
Civilingeniør

Mobil: 71960582
Direkte: 49187614
Mail: rn@knas.dk

Rita Sterregård
Administrativ koordinator

Direkte: 49187609
Mail: rs@knas.dk

Vanda Huremovic
Byg diplomingeniør

Mobil: 31605045
Direkte: 49187604
Mail: vh@knas.dk