Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma FRI AS har mere end 40 års erfaring med teknisk rådgivning inden for byggeri.
Gennem årene har vi rådgivet staten, kommuner, erhvervsliv samt private i forbindelse med både korte og længerevarende byggeprojekter.

Vi er kendt for vores samarbejdsdygtige medarbejdere, et meget højt fagligt niveau og en løsningsorienteret tilgang til arbejdsprocesserne i alle typer af byggeri. Firmaets daglige drift er derfor bygget op omkring en veluddannet medarbejderstab, hvis kompetencer dækker alle fagområder inden for byggeriet.

Klaus Nielsen AS kan tilbyde rådgivning – hvor behov, udfordringer og mulige løsninger bliver afklaret i et tæt samarbejde med kunden og de involverede samarbejdspartnere.

Vores ekspertise dækker alle områder inden for byggeri: Bygnings-undersøgelser, projektering, byggeledelse samt tilsyn af konstruktioner og tekniske installationer og vi kan tilbyde fagligt bredspektret og samtidig højt specialiseret viden i arbejdet med både nybyggeri, renovering og restaurering.
Læs mere om vores faglige fokus…

Vi føler stor ansvarlighed over for alle kunders behov og fokuserer på at være både konkurrencedygtige og grundige i arbejdet med at afklare, planlægge, realisere og afslutte et byggeprojekt.

Vi beskæftiger 16-18 medarbejdere og dertil kommer et varierende antal eksterne medarbejdere.

I firmaet har vi en flad struktur og arbejder på tværs i både store og små sager. Medarbejderne inddrager i høj grad hinandens kompetencer, råd og faglige vurderinger i arbejdet med at analysere og udarbejde løsninger til et fagligt bredt rådgivningsfelt. Denne arbejdskultur har givet os en hverdag, hvor vi plejer de gode relationer – fagligt som socialt – og det skaber god trivsel blandt medarbejderne og gode løsninger i vores arbejde.
Læs om vores historie…