UCSJ

Rammeaftale for University College Sjælland

Som underrådgiver til Rønnow Arkitekter har vi vundet en treårig rammeaftale for professionshøjskolen University College Sjælland. Rammeaftalen omfatter rådgivning og styring i forbindelse med ombygning og vedligehold af professionshøjskolens syv adresser i henholdsvis Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde, Sorø, Kalundborg, Slagelse og Vordingborg.

Fra den 1. august 2017 ændrer University College Sjælland navn til Professionshøjskolen Absalon. Skolen udbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelser samt kurser. Der er ca. 600 ansatte, 8.000 fuldtidsstuderende og 2.500 i videreuddannelse. Hos University College Sjælland lægges der vægt på høj faglighed, levende studiemiljø og internationale horisonter. Deres mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre deres uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

UCSJ