Lavenergi byggeri ved Stevns

Trylleskoven snart færdig og forårsklar…

Trylleskoven ved Solrød Strand opføres i totalentreprise, der er vundet i offentlig licitation. Bygningerne opføres i præfabrikerede HIBE lavenergi-facader og opfylder kravene til lavenergi klasse 2015.

Trylleskoven har et samlet brutto etageareal på 6100 m2 og består af en kombination af almene familieboliger, senioregnede boliger og beskyttede boliger med følgende fordeling:

• 28 to-etagers familieboliger i 4 blokke.

• 8 beskyttede boliger i 1 blok.

• 34 senior egnede boliger i 3 punkthuse i 3 etager.

Der etableres solcelleanlæg på punkthus som dækker energiforbruget til fællesinstallationerne.

Trylleskoven er et nyt boligområde beliggende ved Solrød Strand syd for København. Det er boligselskabet Domea som er bygherre på byggeriet, der ventes at stå klar i første halvdel af 2013.