Bygningsrenovering og restaurering

KEA Campus under udvikling på indre Nørrebro

KEA Campus ved Empire på indre Nørrebro, er 18.000 m2 byggeri ved at udvikle sig på tre matrikler: det tidligere Bordings Trykkeri, Håndværkergården og de tilstødende gårdrum mellem Empire Bio og Assistens Kirkegård.

Klaus Nielsen AS er rådgivende ingeniører på sms virus untuk bb KEA Campus byggesagen, som er et omfattende og ambitiøst projekt med mange spændende udfordringer og løsninger.

Vi har bl. a. rådgivet og beregnet på:

 • alle kontruktioner og el installationer
 • udgravning og etablering af nyt kælder niveau under 3 bygninger
 • etablering af helt nyt indgangsparti i kælderniveau med adgang til cykelkælder mm.
 • nedpresning af pæle og understøbning af fundamenter på alle bygninger
 • diverse konstruktive ændringer
 • nye trappekerner i bygning 171 (hovedbygningen)
 • Ny transformatorstation og el forsyning til alle bygninger

VVS og ventilation:

 • nye fjernvarmecentraler
 • nye vand-, varme- og afløbsinstallationer til undervisning, administration og produktionskøkken
 • nye centrale og decentrale ventilationsanlæg til undervisning, administration og produktionskøkken
 • nyt cts-anlæg til overvågning og styring af el-, vvs- og ventilationsanlæg
 • ny kloak, herunder regnvandsbassin og sikring mod ekstrem regn

Området er et gammelt industrikvarter, der har huset maskinfabrik, jernstøberi og fabriksbygninger, som i dag bl. a. er Empire Bio. En 4 etagers produktionsbygning på grunden, bliver nu bygget om til undervisningslokaler for Københavns Erhversakademi KEA.