Den Kongelige Bygningsinspektørordning

Klaus Nielsen AS er ingeniørrådgiver for Bygningsstyrelsen i inspektoraterne 3 & 4 (Den Kongelige Bygningsinspektørordning) for statens fredede ejendomme. Aftalen er en 4-årig rammeaftale, som er vundet sammen med Bertelsen & Scheving Arkitekter, Baumann Arkitekter og Dress & Sommer Nordic. Jens Bertelsen er udnævnt som kongelig bygningsinspektør. Inspektoratordningen omfatter byggeopgaver og bygningssyn på en lang række af Danmarks mest seværdige, fredede bygningsværker – herunder Amalienborg, Fredensborg, Christiansborg og adskillige andre væsentlige fredede bygninger.
Se vores reference for Den Kongelige Bygningsinspektørordning

Amalienborg