Den nye Certificeringsordning

D. 1.1.2020 trådte de nye regler i kraft om byggesagsbehandling.
Klaus Nielsen AS er certificeret til KK2, KK3-4 og tredjepartskontrol.

Teknisk rådgivning med dybde og bredde

 

Klaus Nielsen AS har den faglige bredde og erfaringsmæssige dybde, til at løse både teknisk komplicerede opgaver og store krævende projekter indenfor de fleste discipliner i byggeriet.

Med mere end 40 års erfaring i teknisk rådgivning, har vi gennem årene rådgivet staten, kommuner, erhvervsliv samt private i forbindelse med både korte og længerevarende byggeprojekter.

Vi er kendt for vores samarbejdsdygtige medarbejdere, et meget højt fagligt niveau og en løsningsorienteret tilgang til arbejdsprocesserne i alle typer af byggeri. Firmaets daglige drift er derfor bygget op omkring en veluddannet medarbejderstab, hvis kompetencer dækker alle fagområder inden for byggeriet.