Hvem er vi?

Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma FRI A/S har mere end 35 års erfaring med teknisk rådgivning inden for byggeri.
Gennem årene har vi rådgivet staten, kommuner, erhvervsliv samt private i forbindelse med både korte og længerevarende byggeprojekter.

Vi er kendt for vores samarbejdsdygtige medarbejdere, et meget højt fagligt niveau og en løsningsorienteret tilgang til arbejdsprocesserne i alle typer af byggeri. Firmaets daglige drift er derfor bygget op omkring en veluddannet medarbejderstab, hvis kompetencer dækker alle fagområder inden for byggeriet.

Klaus Nielsen A/S kan tilbyde rådgivning – hvor behov, udfordringer og mulige løsninger bliver afklaret i et tæt samarbejde med kunden og de involverede samarbejdspartnere.

Vores ekspertise dækker alle områder inden for byggeri: Bygnings-undersøgelser, projektering, byggeledelse samt tilsyn af konstruktioner og tekniske installationer og vi kan tilbyde fagligt bredspektret og samtidig højt specialiseret viden i arbejdet med både nybyggeri, renovering og restaurering. Læs mere om vores faglige fokus…

Klaus Nielsen A/S Rådgivende ingeniørfirma FRI

Vi føler stor ansvarlighed over for alle kunders behov og fokuserer på at være både konkurrencedygtige og grundige i arbejdet med at afklare, planlægge, realisere og afslutte et byggeprojekt.

Vi beskæftiger 12-16 medarbejdere og dertil kommer et varierende antal eksterne medarbejdere.
I firmaet har vi en flad struktur og arbejder på tværs i både store og små sager. Medarbejderne inddrager i høj grad hinandens kompetencer, råd og faglige vurderinger i arbejdet med at analysere og udarbejde løsninger til et fagligt bredt rådgivningsfelt. Denne arbejdskultur har givet os en hverdag, hvor vi plejer de gode relationer – fagligt som socialt – og det skaber god trivsel blandt medarbejderne og gode løsninger i vores arbejde.
Læs om vores historie…