Teknisk rådgivning med dybde og bredde

Klaus Nielsen A/S har den faglige bredde og erfaringsmæssige dybde, til at løse både teknisk komplicerede opgaver og store krævende projekter indenfor de fleste discipliner i byggeriet.

Med mere end 40 års erfaring i teknisk rådgivning, har vi gennem årene rådgivet staten, kommuner, erhvervsliv samt private i forbindelse med både korte og længerevarende byggeprojekter.

Vi er kendt for vores samarbejdsdygtige medarbejdere, et meget højt fagligt niveau og en løsningsorienteret tilgang til arbejdsprocesserne i alle typer af byggeri. Firmaets daglige drift er derfor bygget op omkring en veluddannet medarbejderstab, hvis kompetencer dækker alle fagområder inden for byggeriet.